Kaj je optimizacija spletnih strani

Kaj je optimizacija spletnih strani

Optimizacija spletnih strani je sestavljen iz tehničnega dela, kako je stran sestavljena in iz grajenja povratnih povezav z drugih strani na stran, katero želimo optimizirati. V zadnjem letu pa pod optimizacijo lahko prištejemo tudi vsebinski marketing, katerega sestavlja grajenje vsebine na spletni strani in pa strategija vsebine. Optimizacija se izvaja z namenom višjih pozicij na spletnih iskalnikih kot so Google, Bing, Yahoo, Yandex, … za določene ključne besede.

Med tehnični del optimizacije štejemo naslov strani, h1 ter h2 oznake v besedilu, okrepljenost besedila, razpršenost ključnih besed po besedilu, canonical oznake, strukturo url naslovov, hitrost strani, hitrost strežnika, strukturo vsebine, urejeno robots.txt datoteko in zemljevid spletišča.

Naslov strani: Naslov strani mora v sklopu tehnične optimizacije vsebovati ključno besedo čimbolj na začetku in ne sme biti daljši od 70 besed.

H1, H2 oznake ter okrepljeno besedilo oz. oznaka <strong>: Priporočljivo je, da stavek z oznako H1 vsebuje ključno besedo čimbolj na začetku, ter skoraj nujno, da je na strani samo 1 stavek s H1 oznako. Ostali podnaslovi na strani naj bodo označeni s H2 do H6. Z oznako <strong> je priporočljivo označiti določene ključne besede na strani, ker imajo besede s to oznako prednost pred neoznačenimi besedami.

Razpršenost ključnih besed: Do leta 2000 ali pa še dlje so SEO strokovnjaki izvajali t.i. keyword stuffing. Keyword stuffing pomeni, da so v ozadje strani skrili nešteto mnogo podvojenih ključnih besed, ali pa je vsebina strani vsebovala samo te ključne besede. Danes je priporočljivo, da se ključnih besed uporabi nekje 3-5% čeprav se o procentih sploh več ne govori.

Canonical oznake: To so oznake, ki brskalniku povejo, da določena stran vsebuje podovojeno vsebino in brskalnik usmerijo na stran s katere podvojena vsebina prihaja.

Struktura url naslovov: Url naslovi morajo biti prijazni uporabniku. Priporočljivo je tudi, da vsebujejo ključne besede. To pomeni, da mora biti url naslov strukturiran tako: domena.com/best-tech-2015 in ne domena.com/post83247j=(s)=*?.

Hitrost strani in stežnika: Hitrost strani in strežnika je pomembna tako za google kot tudi za uporabnika. Tako imenovan »attention span« uporabnika se je v času moderne tehnologije skrajšal na 8 sekund, kar pomeni, da če se stran nalaga 5 sekund imamo natanko 3 sekunde, da pridobimo pozornost uporabnika. Hitrost strani najbolj optimiziramo z optimizacijo oz. stiskanjem slik ter kompresiranjem in minimiziranjem kode. Za hitrost strežnika pa je zadolžen naš ponudnik gostovanja.

Urejeni robots.txt in zemljevid spletišča: Robots.txt je datoteka, ki iskalnikovim robotom pove, kaj lahko skenirajo in kaj ne, medtem ko je zemljevid spletišča oziroma sitemap tisti, ki robote hitreje usmerja po strani. Priporočljivo je serviranje teh dveh datotek v google webmaster tools.

Grajenje zunanjih povezav je drug ključni del optimizacije naše spletne strani. S tem pokažemo iskalnikom, da je naša stran relevantna saj se omenja tudi na drugih straneh in ni namenjena samo samo promociji. Za grajenje povezav obstaja veliko taktik. Če so včasih vsi masovno strani vpisovali v imenike, komentirali povezave po forumih in komentarjih na odklenjenih blogih ta vsebina danes nima več velikega vpliva. Bolj je pomembno pridobivanje povezav s strani podobnih naši. Za to se lahko z določenimi ponudniki podobnih storitev ali pa z blogerji v vaši branži dogovorite, da jim spišete članek v katerem podate povezavo na vašo stran oni pa ta članek objavijo na svoji strani. Vi s tem pridobite pomembno povezavo oni pa relevantno vsebino za svojo stran.

Vsebinski marketing je v svetu optimizacije precej novost. Iskalniki so začeli gledati na to, da je vsebina primerna in uporabna za naše uporabnike, zato je strategija vsebine pomembna na eni strani zaradi zgoraj naštetih zahtev, po drugi strani pa za to, da uporabnik pri nas ostane čimdlje časa in se nato tudi vrača, ker ve, da pri nas lahko pridobi veliko relevantnih informacij. V tujini na prvih mestih iskanj točno določenih artiklov že večkrat dobimo strani s kritikami teh produktov kot pa naprimer stran spletne trgovine s produktom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *